La Societat Catalana

de Genealogía SCGHSVN

 

 

El dissabte 8 de juny de 2013, la “SOCIETAT CATALANA DE GENEALOGIA SCGHSVN”, va realitzar la “*Diada de la Societat” el tema de la qual era “La Nostra Mar i la seva gent”, el Patró Major José Manuel Juárez Juárez de la Confraria de Pescadors de Barcelona va participar en una conferència que va ser presentada pel President Juan José Cortés García, referent a la pesca en la costa Catalana, celebrada en l'Arxiu Nacional de Catalunya (ANC).