Infraestructures de la Confraria de Pescadors de Barcelona

En l'actualitat dues són les qüestions que té per davant la Confraria de pescadors de Barcelona, una d'interès general com és la pesca i els plans de comercialització i un altre a nivell de la seva infraestructura, la “remodelació” d'aquestes amb el Pla especial urbanístic del Moll de Pescador.

Comencés per la més propera, que són les infraestructures. En els últims anys s'han realitzat millores en l'espai del port, en el moll dels pescadors, ajudant amb això el treball dels mariners en el seu moment a dia.

Les infraestructures que s'han millorat són:

PATI DE XARXES: en l'actualitat és un espai, obert i preparat per al seu ús, amb la rehabilitació realitzada en el mateix. Sent utilitzat per la Confraria com a espai per als actes públics, donat la seva situació com el seu estat. Ajuda el “tendal” que té.

CASETES: Rehabilitació de les casetes, donat el seu estat de degradació, així com que l'ocupació de les mateixes, era un procés que portava el Port i a sol·licitud dels Cofrades, es fa des de la Confraria.

LLOTJA: la rehabilitació, amb pintura i nou espai físic bestiar en la Llotja. L'haver llevat les neveres a la zona de “embase”, així com l'espai ocupat ara per guardar el material utilitzat per les barques.

FABRICA DE GEL: s'ha realitzat una autentica rehabilitació i canvis interns en la fabrica de gel, millorant la maquinària que la mateixa tènia, sinó que s'han incorporat altres (osmosis…). A més externament s'ha produït un canvi, pintada, i els serveis que se li ha dotat per millorar el treball dels cofrades.

SERVEI: Neteja, aparcament vehicles, i s'ha dotat d'altres serveis com la incorporació d'aixetes prop de l'atraqui de les embarcacions.

Tota i aquesta actuació, queda pendent d'iniciar-se, el projecte de remodelació especial que farà de la Confraria de pescadors de Barcelona, un lloc preparat no solament per a l'activitat pesquera, amb unes instal·lacions modernes i eficients, sinó també un lloc on es pugui gaudir pels ciutadans i turistes de Barcelona amb el valor afegit de poder incorporar a la ciutat com a lloc de visita la Torre del Rellotge.

La remodelació es dugués a terme amb la conservació de l'edifici de “magatzem” on es guarden les xarxes de les arts de cèrcol, ja que aquest compleix perfectament la seva funció , a més de ser un edifici de característiques arquitectòniques que li dóna un valor, realitzant-se en el mateix una rehabilitació . Per aquest motiu on se centrés sobretot la remodelació és en la fabrica de gel i en la Llotja, que seran edificis de nova construcció adaptant-se a les necessitats de l'activitat pesquera, complint amb les normatives de subhasta de peix en el cas de la Llotja i prioritzant la venda diària, i la fabrica de gel adaptada a obtenir una subministrament eficient per a les embarcacions.

Aquesta actuació no s'hagués pogut dur a terme sense la col·laboració entre les dues entitats com és el Port de Barcelona i la Confraria, on aquesta ultima sempre ha sol·licitat que el Pla urbanístic s'adaptés a l'activitat pesquera del segle XXI i les seves activitats complementàries.