El Sr. José Manuel Suárez, Patró Major de la Confraria de Pescadors de Barcelona, i el Sr. Pere Pujadó, Director del Banc dels Aliments de Barcelona, en representació de cadascuna de les entitats esmentades, han signat avui un conveni segons el qual la Confraria donarà al Banc, de forma gratuïta, productes (peix fresc de bona qualitat) sobrants i/o que no puguin ser comercialitzats, derivats de la Llotja.


 

 

 


El Conveni tindrà una duració d’un any, i s’entendrà prorrogant més enllà d’aquest període, a no ser que qualsevol de les parts l’entengui com finalitzat.

És el nostre desig que aquesta col•laboració es mantingui per molt temps.