Que el MMB porta a terme diferents projectes al voltant de la pesca, el peix i el seu consum, destacant el projecto Norai, projecte cultural i responsabilitat social centrada en la gastronomia marítima, que vol millorar la qualitat de vida de barri del Raval, mitjançant accions de formació i inserció sociolaboral de persones que viuen en situacions d'exclusió social.

Que la CONFRARIA estructura la seva activitat a partir de dos àmbits fonamentals:

– Fomentar el coneixement del món de la pesca per a revalorar l'ofici de pescador; promoure els productes de proximitat relacionats amb el consum del peix.

– Seguint la seva línia de recomanar les espècies de temporada i el producte de proximitat, s'ha creat i registrat la marca col·lectiva “*Peix de la Barceloneta, que neix amb la finalitat de promocionar i facilitar la identificació del peix i marisc capturat per la flota de Barcelona i que cada *dia es comercialitza en la Llotja de la Barceloneta.

De tal forma que donades les funcions d'ambdues entitats és per això que van signar un conveni de col·laboració de 21 de setembre de 2011, l'objecte del qual és formalitzar el marc d'actuació en el present document de base per a la determinació dels àmbits de treball prioritaris, en els plans d'actuació tant del MMB com de la CONFRARIA, amb l'objectiu d'establir la col·laboració entre els signants per a potenciar la difusió i la divulgació de la pesca, del peix, de la gastronomia marítima i la promoció del projecto Norai del MMB i la d'organitzar activitats comunes amb la finalitat de divulgar el patrimoni marítim català.