GENER:

Besuc, Aladroc, Breca, Verat, Daurada, Faneca, Sorell, Llenguado i Sardina

FEBRER:

Besuc, Aladroc, Breca, Verat, Daurada, Faneca, Sorell, Llenguado i Sardina

MARÇ:

Maire, Besuc,Aladroc, Breca, Verat, Escamarlà, Daurada, Faneca,Sorell, Llenguado, Llucet, Polp i Sardina

ABRIL:

Maire, Aladroc, Verat, Escamarlà, Sorell, Llucet, Polp i Sardina

MAIG:

Maire, Aladroc, Verat, Escamarlà, Sorell, Llucet, Polp i Sardina

JUNY:

Maire, Aladroc, Brótola, Verat, Calamar, Escamarlà,Gamba Vermella,Sorell, Lluç, Llucet, Polp i Sardina

JULIOL:

Aladroc, Brótola, Verat, Calamar, Gamba Vermella, Sorell ,Lluç i Sardina

AGOST:

Aladroc, Brótola, Verat, Calamar, Gamba Vermella, Sorell, Merluzay Sardina

SETEMBRE:

Aladroc, Brótola, Verat, Calamar, Gamba Vermella, Sorell, Llobarro, Lluç, Roger, Sèpia i Sardina

OCTUBRE:

Aladroc, Verat, Sorell, Llobarro, Roger, Sardina i Sèpia

NOVEMBRE:

Aladroc, Verat, Sorell, Llobarro, Roger, Sardina i Sèpia

DESEMBRE:

Aladroc, Besuc, Breca, Verat, Daurada, Faneca, Sorell, Llenguado, Llobarro, Roger, Sardina i Sèpia