Aquesta tècnica consisteix, a voltar al peix situat al banc de peixos. En el procés de captura s’incideix en el rumb i la velocitat dels peixos per poder voltar-ho, deixant anar la xarxa.

Per a la captura s’utilitza una gran xarxa de 350 metres de longitud i uns 80 d’ample, que sura i es tanca evitant que passin els peixos. Aquest tipus de xarxes són vàlides per a la captura de peixos el costum dels quals és nedar formant densos bancs de peixos, ja sigui en la superfície o a mitja aigua.

Les espècies capturades segons aquest art són en la seva majoria pelágicas, com l’aladroc, la sardina, la tonyina, el bonic, el verat i el sorell i l’orada.

Les embarcacions que realitzen aquest tipus de pesca són de caràcter nocturn, surten entre les 22:00 h. i les 23:00 h i tornen a les 7:00 h del matí aproximadament.

Les nostres embarcacions de Cèrcol

ANTONIO Y SARI

CABRERA I

CABRERA DOS

CUATRO HIJOS

EL JACO

EL NUEVO BONITO

ENCARNA Y MIGUEL

JOSE Y DOLORES

NUEVO JAIME DAVID

NUEVO LABIO

NUEVO MALAGA

PILAR Y MARIA

TOPACIO

VERONICA PRIMERA

NUEVO LANCE

NUEVA SANTA ISABEL