Aquesta modalitat de pesca es realitza d’una manera molt artesanal. Consisteix, bàsicament, en la captura d’espècies poc accessibles a les arts industrials com el cèrcol i l’arrossegament, i a causa d’aquesta capacitat d’arribar a espècies concretes de gran valor comercial.

Les embarcacions d’Arts Menors utilitzen xarxes i aparells diferents a les altres modalitats de pesca. En general es practica la pesca prop de la costa, utilitzant una xarxa de malla que es tanca per sota mitjançant un cap. No obstant això, i en tractar-se d’embarcacions autònomes, la decisió sobre els utensilis emprats i les zones d’explotació és molt dispar.

En l’actualitat, en la Confraria de Pescadors de Barcelona hi ha dues embarcacions que es dediquen a aquest art; una trasmallera i l’altra palangrera.

Les espècies que es capturen mitjançant aquest art són molt benvolgudes. Entre elles podem destacar el roger, el llagostí, el llenguado, el lluç, el roger i el llobarro.

L’horari de les embarcacions d’Arts Menors de la Confraria de Pescadors de Barcelona acostuma a ser de 7:00h a 14:00.

Les nostres embarcacions d’Arts Menors

PONTE DE RANDE

TRASMALLERO