48h OPEN HOUSE BCN és un festival d'arquitectura, un cap de setmana de portes obertes a molts tipus d'edificis diferents, dirigit als habitants de la ciutat de Barcelona i totalment de franc per als visitants. Els ciutadans de cada districte podran conèixer el patrimoni més proper i el més llunyà, edificis i instal·lacions que per l’ús al que estan destinats o per la seva titularitat no son accessibles generalment per al públic general.

El projecte és recolza en tres pilars principals: voluntariat, patrocini i participació. És una iniciativa valorada i participada per diferents sectors de la societat, que mobilitza més de 900 persones voluntàries, unes 22 entitats col·laboradores, més de 100 propietaris públics i privats i que compte amb la implicació de més de 100 arquitectes. Tots plegats aconsegueixen posar a l’abast del ciutadà itineraris d’intercanvi cultural entre visitants, usuaris i autors.

Enguany i per primera vegada l’organització ens ha proposat participar en el festival dissenyant un itinerari que comprengui alguns edificis ubicats al Port Vell. Per aquest motiu s’han escollit 5 espais que s’han valorat interessants, tant des del punt de vista arquitectònic com pel que han representat o actualment representen, i que mitjançant les explicacions que s’oferiran als visitants permetrà mostrar com era el Port Vell de Barcelona i com ha evolucionat. També donarà l’oportunitat de donar difusió sobre les activitats que es duen actualment a terme en aquesta zona. 

S’ha valorat que per aquesta edició s’incloguin edificis antics i també algun de nova construcció i en concret Confraria de Pescadors i Torre del Rellotge

 

Visita a la Confraria de Pescadors

La petició de l’organització és que es pugui visitar el Moll de Pescadors i, concretament, l’edifici de la Llotja.