La Confraria ha col·laborat amb MOMENTS, associació fotográfica, en la seva exposició sobre temes del mar.

L'exposició s'inagura el divendres 7 a les 20h .